Ga naar de inhoud

WORKSHOP - Embodied Sensual Beings

De workshop Embodied Sensual Beings staat in het teken van het creëren van een veilige ruimte om expressie te geven aan je seksualiteit door middel van dans en beweging.

Wat is het?

English below
De workshop Embodied Sensual Beings staat in het teken van het creëren van een veilige ruimte om expressie te geven aan je seksualiteit door middel van dans en beweging. Ervaring met paaldansen is in deze workshop niet nodig. 

Datum: 

Denk aan: warmte, veiligheid, plezier, seksualiteit, speelsheid, je sexy voelen, jouw eigen seksualiteit vinden (en geen plaatjes volgen), openlijk praten over seks, openlijk praten over het lijf, er is ruimte om te praten over gender en gender identiteit, maar vooral een plek om samen te komen en heel veel plezier te maken door middel van dans, paaldans en meditatie.

Contact maken met jouw eigen lijf is het startpunt.

Inhoud workshop:

– Start: in het lijf komen met bewegingsmeditatie

– Kern: Spelenderwijs in contact komen met het belichaamde sensuele door middel van dansen met de paal en door de zaal. Ik geef dansante aanwijzingen hoe je je lijf kunt bewegen, maar de kern van het werk blijft: volg je eigen lichaam, onderzoek je eigen manier van bewegen. En specifiek in het geval van deze workshop, wat steekt jouw seksuele energie aan? Waar voel je een enorme JAA vanuit je lijf? Wat heeft JOUW lijf nodig om zich bevrijd te voelen, onbeschaamd, speels, plezierig, aantrekkelijk?

– Als de groep hier behoefte aan heeft: samen een choreografie dansen. Samen dansen verbindt! Of lekker los dansen met al je guilty pleasures die je heerlijk zzexy en vrij laten voelen.

– Afronding, delen in een cirkel, er is thee, chocolade, fruit, nootjes

Kom in een outfit waar jij je zelfverzekerd en vooral heel comfortabel in voelt. Als het je een plezier geeft mag je je hakken meenemen, maar vaak wordt er uiteindelijk toch gedanst op blote voeten.

Doe je mee? Het wordt echt een feestje!

Praktisch:

Datum: –
Locatie: –

Tickets: – 

English

The workshop “Embodied Sensual Beings” is about creating a safe space to explore your sexuality trough movement and dance. You don’t need experience with pole dance to join this workshop.

Date: Friday April 31, 19:30 – 21:30 in Tilburg at MT Dancestudio’s

Think: warmth, safety, fun, sensuality, playfulness, feeling sexy, finding your own kind of sexy (and not following dogma’s), opening up the conversation about sex, bodies, about gender and gender identity. But most of all a place to gather around and have a lot of fun with dance, pole, and movement meditation.

Connecting with your own body is the main work.

About the workshop:

  • Start: getting into the move with movement meditation
  • Core: playfully get in touch with the embodied sensual by dancing, using the whole floor and the poles. I give you suggestions of how you can move your body, but the core of the work is that you follow your own body, that you investigate your own kind of movement. And specifically with this workshop; what lights up your sexual energy? Where do you feel a big YES from your body? What does your body need to feel free, expressive, unashamed, playful,  joyful attractive?
  • Closing: if we mutually feel like dancing a choreography we dance together. Dancing together creates a strong bond. OR, just dancing on your own, feeling free and lose, dancing to your guilty pleasures that make you feel deliciously zzzexy and free.
  • Closing: sharing circle with tea, chocolate, fruit and nuts.

Practical:

Wear clothes that make you feel secure, but most of all comfortable. If you are feeling the vibes to bring your pleaser dance heels, feel free to do so (I do that too, because, fun, but probably end up with bare feet)

Are you joining? 

Date: Friday April 31 – 19:30 – 21:30

Location: MT dancestudio’s: van Maarseveenstraat 105

Tickets: €25,00

×