Meteen naar de inhoud

Klachten en geschillen

Bij klachten of ontevredenheid zullen we eerst kijken of we er samen uit komen. Wat heb je nodig en wat kan ik je daarin geven? Komen we er niet uit, of bespreek je dit liever niet met mij, dan kun je een klacht indienen bij info@klachtenregeling.nl, of via de website https://www.klachtenregeling.nl/

Klachtenregeling.nl is een onafhankelijke, onpartijdige organisatie die jouw klacht vertrouwelijk behandeld. 

Wil je meer informatie over het indienen van een klacht? Bij Het Landelijk Meldpunt Zorg is informatie en advies verkrijgbaar. Zij lossen geen problemen op, maar informeren je naar de mogelijkheden om je klacht op te lossen.

Verplicht melden huiselijk geweld

Als Lichaamsgericht coach en Epiphora Methode Coach heb ik een wettelijk beroepsgeheim. 

Bij vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling is er een wettelijke meldplicht. Het beroepsgeheim mag dan doorbroken worden. Daarin volg ik de basis meldcode van de overheid:

 1. Signalen in kaart brengen
 2. Advies vragen bij Veilig Thuis
 3. In gesprek gaan met de client
 4. Zorgvuldige afweging
 5. Melding doen bij Veilig Thuis.

 

Het beroepsgeheim wordt zoveel mogelijk gerespecteerd. Alleen indien nodig, voor de veiligheid van betrokkenen, wordt er van afgeweken.

Ethiek en wettelijke verplichtingen

Epiphora Methode Coaching en Lichaamsgerichte Coaching is erop gericht om jou te ondersteunen in het bereiken van je doelen. Daarin zijn er de volgende regels verbonden:

 • De client is en blijft zelf verantwoordelijk voor de inrichting van diens leven
 • De zorgverlener respecteert de wijze waarop de client tegen de werkelijkheid aankijkt en dringt zijn visie niet op aan de client. Zorgverlener heeft hierin slecht een adviserende rol.
 • De zorgverlener stelt hoge eisen aan professionaliteit, volgt regelmatig bijscholing om diens kennis op de hoogte te houden
 • De zorgverlener is zich bewust waar de grenzen van diens kennis en vaardigheden liggen en onthoudt zich van behandelingen die buiten diens kennis en kunde gaan
 • De zorgverlener heeft een professionele en integere houding bij de beroepsuitoefening 
 • De zorgverlener heeft een geheimhoudingsplicht; alles wat het lid ten tijde van zijn beroepsuitoefening, in welke vorm dan ook, ter ore komt mag niet zonder toestemming van zijn client met derden worden gecommuniceerd. Het lid gaat geen intieme persoonlijke relatie aan met de client
 • De zorgverlener dient zich te houden aan de wettelijk gestelde regels die verband houden met diens beroepsuitoefening: WKKGZ, AVG, WGBO

 

×